Strona główna Mapa strony Kontakt email
Wyszukiwanie

nabór wniosków w ramach realizacji zadania "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ELBLĄG"

Wójt Gminy Elbląg informuje
o naborze wniosków  w ramach realizacji zadania
"USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU GMINY ELBLĄG"


1. Osoby, które planują w 2019r. (wiosna-jesień) usunięcie wyrobów zawierających azbest  z terenu swoich nieruchomości zlokalizowanych na obszarze gminy Elbląg i są zainteresowane nieodpłatnym demontażem, odbiorem unieszkodliwieniem/odbiorem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest powinny złożyć w Urzędzie Gminy Elbląg w terminie do dnia 28 lutego 2019r. wniosek o udzielenie dotacji  na ten cel.

2. Informujemy, że w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące odbioru zdemontowanych wcześniej wyrobów zawierających azbest i uwzględnionych jako "azbest luzem" w "Programie usuwania wyrobów azbestowych zawierających azbest dla Gminy Elbląg na lata 2011-2032" przyjętym Uchwałą Nr XX/145/2012 Rady Gminy Elbląg z dnia 13 września 2012r.

3. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji decyduje kolejność zgłoszeń. Wielkość środków na realizację zadania określa uchwała budżetowa na 2019r. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z zastąpieniem usuniętych elementów azbestowych innymi materiałami budowlanymi.

4. Wnioski niekompletne i nieuzupełnione w terminie wskazanym w wezwaniu do jego uzupełnienia nie będą rozpatrywane. Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony  o pozytywnej weryfikacji wniosku lub o odmowie udzielenia dofinansowania. Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie, któremu po rozpatrzeniu wniosku odmówiono jego udzielenia, nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

5. Wykonawcą zadania z zakresu demontażu, odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest będzie podmiot wyłoniony w trybie konkursu ofert.

6. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej www.gminaelblag.pl oraz w siedzibie UG Elbląg pok. nr 26. Wszelkie informacje dotyczące zasad udzielania dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest można uzyskać pod nr tel. 55 234 18 84 wew. 27. 


Z a ł ą c z n i k i
Kalendarium
Kwiecień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1234567
8910111213
15161718192021
222324262728
2930