Strona główna Mapa strony Kontakt email
Wyszukiwanie

Program Rozwoju Wolontariatu

Uprzejmie informuję, że w dniu 17 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu Programu Rozwoju Wolontariatu w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2015.
Konsultacje społeczne, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeprowadzone są w okresie od 20 grudnia 2012 r. do 25 stycznia 2013 r. w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji na piśmie lub drogą elektroniczną na formularzu konsultacji społecznych. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii. Projekt dokumentu wraz z formularzem zamieszczony jest:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pod adresem: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszałkowski w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE w dziale ZAPROSZENIA DO KONSULTACJI;

2. na stronie internetowej Urzędu Marszłkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: http://wrota.warmia.mazury.pl w zakładce NGO

Opinie, uwagi i propozycje należy przekazywać:
1. drogą elektroniczną na adres: op@warmia.mazury.pl
2. drogą korespondencyjną na adres: Biuro ds. Wspólpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
3. bezpośrednio do pok. nr 3 w Biurze ds. Wspólpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, w godzinach pracy Urzędu.

Z wyrazami szacunku
Członek Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Anna Wasilewska

Kalendarium
Kwiecień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1234567
8910111213
15161718192021
222324262728
2930