Strona główna Mapa strony Kontakt email
Znajdujesz się w:
»
Strona główna
»
Oświata
»
Projekty
Wyszukiwanie

Projekty

__________________________________________________________________________________________________________________

„Na Własne Konto" to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.
W ramach programu 23 gimnazjalistów Zespołu Szkół w Gronowie Górnym uczestniczyło w dodatkowych zajęciach z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii prowadzonych przez nauczycielkę Zespołu Szkół - p. Małgorzatę Czajkowską i studentkę - p. Izabelę Grala.  
W czasie realizacji pierwszej części projektu uczniowie gościli  w elbląskim oddziale banku Pekao, gdzie od kulis poznawali pracę bankowca i zapoznali się z produktami oferowanymi przez bank. Ostatniego dnia trwania pierwszej części projektu gimnazjaliści mieli możliwość zapoznania się z kulisami prowadzenia działalności gospodarczej w firmie  „BAJo” prowadzonej przez p. Janusza Prylińskiego w Gronowie Górnym. Podczas wizyty przeprowadzonej w dniu 29.01.2016 r. gimnazjaliści zapoznali się z uprawami wielu odmian pomidorów oraz ogórków.

Zajęcia edukacyjne - I tydzeń ferii  - pobierz

więcej informacji: http://www.nawlasnekonto.pl

                                                                                                M.Czajkowska


Program pod patronatem Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i Wydawnictwa Językowego MacMillan kierowany do uczniów kl. III Gimnazjum.
W roku szkolnym 2015/2016 do kolejnej edycji programu przystąpiło 15 uczniów Zespołu Szkół w Gronowie Górnym, program Youngster jest realizowany w szkole już trzeci rok.
Zajęcia zaczęły się 11.09.2015 i odbywają się co piątek (2 godziny lekcyjne po lekcjach) i raz w miesiącu w sobotę (4 godziny lekcyjne).
Uczniowie, którzy zgłaszają chęć udziału w zajęciach otrzymują za darmo zestaw książek: podręcznik i ćwiczenia.
Program Youngster to rodzaj kursu językowego, a uczniowie którzy go ukończą otrzymują certyfikat.
Zajęcia obejmują 90 godzin lekcyjnych czyli mniej więcej 3 razy w tygodniu.
Ponadto uczestnicy kursu mogą brać udział w różnych konkursach powiązanych z programem Youngster.

                                                                                                     J.Kurlenda


 

 Gmina Elbląg w odpowiedzi na konkurs systemowy ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie złożyła wniosek pt. „Modernizacja 5 oddziałów przedszkolnych w Gminie Elbląg” 
Celem było pozyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
W kwietniu br. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu. Kwota dofinansowania wyniesie 374 748,37 zł. (ok 90000 Euro)
W ramach projektu:
1. Zorganizowano i doposażono place zabaw przy wszystkich szkołach prawie 155 tys. zł (37 tys. Euro)
2. Wyposażono pomieszczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym w zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt ICT – ok. 220 tys. zł (53 tys. Euro)
Dzięki tym środkom wszystkie nasze szkoły wzbogacą się o nowe place zabaw zaś pomieszczenia, z których korzystają przedszkolaki zostaną dostosowane oraz wyposażone zabawki, pomoce dydaktyczne oraz meble.
 
                                                                   A.Waśniewski

 

 

 

Dnia 28.11.2011 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Elbląg została zawarta umowa o dofinansowanie projektu systemowego: „Szkoły Gminy Elbląg bliżej ucznia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,  Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”).

Celem projektu jest zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego wspierających indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Elbląg. Kwota dofinansowania wynosi 122 789,28 zł i przeznaczona jest na doposażenie bazy dydaktycznej 4 szkół podstawowych (w Nowakowie, Pilonie, Węzinie, Gr. Górnym). Doposażenie bazy dydaktycznej będzie odpowiadało rozpoznanym potrzebom
i zaplanowanym zajęciom dodatkowym, co wpłynie na wzmocnienie możliwości edukacyjnych szkół w realizacji tych zajęć, a jednocześnie zmniejszy nierówności
w jakości usług edukacyjnych pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi.

Projekt skierowany jest do 128 uczniów klas I-III w/w szkół podstawowych, w których zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe urozmaicone bogatą i dostosowaną do potrzeb bazą dydaktyczną w postaci m.in. gier dydaktycznych, programów multimedialnych, podręczników, itp.

                                                                                               Anna Kimbar

Kalendarium
Grudzień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232526272829
3031

Godzniny otwarcia
Dane kontaktowe
Dane adresowe
Newsletter
Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00 śr: 8:00 - 16:00
tel: 055 2341884, fax: 055 2340871
Email: sekretariat@gminaelblag.pl
Gmina Elbląg,
82-300 Elbląg, ul Browarna 85