Strona główna Mapa strony Kontakt email
Dziś jest : czwartek 13 grudnia 2018 , Imieniny : Łucji, Otylii, Włodzisławy
Wyszukiwanie

Kalendarium w dniu: 09.11.2017 roku

10:00
XXX Sesja Rady Gminy Elbląg

Porządek obrad
XXX Sesji Rady Gminy Elbląg
w dniu 09 listopada 2017 r. godz. 10.00

 

1.Otwarcie obrad i powitanie zebranych.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Akceptacja porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.Informacja z działalności Wójta Gminy Elbląg w okresie między sesjami.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2017-2034.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2017 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących  na terenie Gminy Elbląg w 2018 r..
10.Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków.
13.Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia, w tym nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.
18.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Gronowie Górnym w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Gronowie Górnym.
19.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Nowakowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie.
20.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pilonie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Pilonie .
21.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Węzinie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Węzinie.
22.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Elbląg.
23.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Elbląg na 2018 rok.
24.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości.
25.Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
26.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
27.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Gronowo Górne, obejmującego swoim zakresem działki nr 14/9, 14/10, 14/11, 14/14 i 14/2.
28.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Gronowo Górne, obejmującego swym zakresem działki nr 230, 231, 232 i 233.
29.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo, obejmującego swoim zakresem działkę nr 151/84.
30.Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w latach 2012-2016 na obszarze Gminy Elbląg.
31.Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia tekstu jednolitego „Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego / Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”.
32.Wnioski, interpelacje i zapytania.
33.Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
34.Komunikaty.
35.Zamknięcie obrad.


Kalendarium
Grudzień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
12
345678
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Godzniny otwarcia
Dane kontaktowe
Dane adresowe
Newsletter
Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00 śr: 8:00 - 16:00
tel: 055 2341884, fax: 055 2340871
Email: sekretariat@gminaelblag.pl
Gmina Elbląg,
82-300 Elbląg, ul Browarna 85