Logo: Urząd Gminy Elbląg

Pozostałe aktualności

Informacja z sesji absolutoryjnej Rady Gminy Elbląg

Dnia 30 maja 2022 roku odbyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy Elbląg. Porządek obrad zawierał między innymi debatę nad Raportem o stanie Gminy Elbląg, głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy, przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Rada Gminy Elbląg jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy wotum zaufania oraz absolutorium.
Wójt Gminy Elbląg Zygmunt Tucholski podziękował za otrzymane absolutorium. Podkreślił w swoim wystąpieniu, że wykonanie budżetu i  realizacja zaplanowanych zadań to zasługa dobrej współpracy z Radą Gminy Elbląg i Sołtysami. To również efekt pracy pracowników urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Dodał, że zarządzanie Gminą to praca z ludźmi i dla ludzi. I tylko wspólna praca przynosi pożądany efekt w postaci wzrostu poziomu atrakcyjności zamieszkiwania na terenie naszego samorządu.
Absolutorium jest rodzajem kontroli Rady Gminy nad Wójtem w zakresie wykonania budżetu. Jest też wyrazem pozytywnej oceny działalności Wójta.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00