Logo: Urząd Gminy Elbląg

Pozostałe aktualności

Sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych – 1.890zł za tonę

Gmina Elbląg przystąpiła do preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
 
Cena zakupu węgla za 1.000 kg (1 tonę) dla mieszkańca Gminy Elbląg wynosi 1.890 zł. i obejmuje koszty transportu do miejsca zamieszkania. Osoba zamierzająca kupić paliwo stałe na preferencyjnych warunkach zobowiązana jest złożyć wniosek o zakup, w którym wskazuje rodzaj węgla, który chce zakupić oraz jego ilość (wniosek dostępny w załączniku).
 
Gmina Elbląg realizuje zakup węgla w dwóch frakcjach:
 
Weryfikacji wniosków o preferencyjny zakup węgla dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 
Sprzedaż węgla realizuje Terminal Portowy Elbląg Sp. z o.o. ul. Radomska 5-7, 82-300 Elbląg.
 
Osoby uprawnione do zakupu preferencyjnego:
  • osoba, której przyznano lub wypłacono dodatek węglowy,
  • członek gospodarstwa domowego osoby, której przyznano lub wypłacono dodatek węglowy,
 
Zakupu preferencyjnego można dokonać w dwóch okresach:
  • do 31 grudnia 2022 r. – z uwagi na czas realizacji zakupu sugerowany termin złożenia wniosku do 10 grudnia 2022 r.,
  • od 1 stycznia 2023 r.
Maksymalny limit paliwa stałego na gospodarstwo domowe wynosi po 1.500 kg (1,5 tony) w każdym z wyżej wymienionych okresów. Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 
Zakup i odbiór węgla:
 
  • Po otrzymaniu z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku, osoba uprawniona dokonuje wpłaty w kwocie zgodnej z zadeklarowaną ilością węgla nie mniejszą niż 500 kg  ale nie większą niż wskazaną we wniosku  (np. gdy zadeklarowano zakup 1 tony, należy wpłacić 1.890,00 zł; gdy zadeklarowano zakup 1,5 tony – należy wpłacić:  2.835,00 zł).
 
  • Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy Gminy Elbląg Nr  95 1440 1101 0000 0000 1393 4697 w tytule przelewu należy podać: „zakup węgla: imię, nazwisko i adres wnioskodawcy”, lub w kasie Urzędu Gminy Elbląg, przy ul. Browarnej 85, 82-300 Elbląg w godz. od 08:00 do 14:00.
 
  • Po dokonaniu wpłaty należy zgłosić się do Urzędu Gminy Elbląg, celem odebrania faktury za zakup węgla wraz z dokumentem uprawniającym do odbioru węgla – I Piętro,pokój Nr 31. Dokumenty będą wydawane po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Gminy Elbląg.
 
  • W terminie do 7 dni roboczych od dokonania wpłaty i odbioru faktury skontaktuje się z Państwem dystrybutor węgla - Terminal Portowy Elbląg Sp.  z o.o. w celu uzgodnienia terminu dostawy.
 
  • Otrzymany z Urzędu Gminy Elbląg dokument uprawniający do odbioru węgla  należy przekazać przy odbiorze węgla pracownikowi Terminalu Portowego Elbląg Sp. z o.o., ul. Radomska 5-7.
 
  • Usługa transportu będzie realizowana według kolejności zgłoszeń, jednorazowo dla każdego podmiotu uprawnionego z zastrzeżeniem minimalnej ilości 500 kg.
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00