Logo: Urząd Gminy Elbląg

Pozostałe aktualności

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gronowo Górne oraz Komorowo Żuławskie

W dniu 13 kwietnia 2023r. Wójt Gminy Elbląg podpisał 2 umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gronowo Górne oraz Komorowo Żuławskie, gmina Elbląg”
w podziale na części:
 
Cześć 1 - Budowa drogi gminnej nr 101020N, ul. Kryształowa, wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej
w miejscowości Gronowo Górne
Cześć 2 - Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Komorowo Żuławskie
 
Wykonawcą zadania jest firma Colas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Palędziu.
 
Za wykonania części 1 zaoferowana została kwota 2.686.885,46 zł brutto, a części 2 – 3.869.779,65 zł brutto.
 
Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2/2021.
Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Gminie Elbląg promesy inwestycyjnej na kwotę 4.740.000 zł.
Termin realizacji inwestycji określony został na 13 miesięcy.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
RACHUNEK BANKOWY:
PKO Bank Polski S.A.
95 1440 1101 0000 0000 1393 4697

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00