Logo: Urząd Gminy Elbląg

Pozostałe aktualności

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Elbląg Zygmunta Tucholskiego

Podczas LVI Sesji Rady Gminy Elbląg w dniu 15 czerwca 2023 roku Radni Gminy Elbląg jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Elbląg wotum zaufania. Podjęcie uchwały poprzedziła debata nad raportem o stanie Gminy za 2022 rok, co reguluje ustawa o samorządzie gminnym. Następnie, również jednogłośnie Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Elbląg.
Podjęcie powyższych uchwał przez Radnych Gminy Elbląg jest posumowaniem całorocznej pracy Wójta Gminy Elbląg, Skarbnika oraz pracowników samorządowych i gminnych jednostek organizacyjnych.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
RACHUNEK BANKOWY:
PKO Bank Polski S.A.
95 1440 1101 0000 0000 1393 4697

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00