Logo: Urząd Gminy Elbląg

Pozostałe aktualności

ZASTRZEŻENIE NUMERU PESEL

SKUTKI ZASTRZEŻENIA NUMERU PESEL MAJĄ OBOWIĄZYWAĆ
OD 1 CZERWCA 2024 R.
 
Jeśli jesteś osobą pełnoletnią i chcesz zwiększyć swoje bezpieczeństwo ZASTRZEŻ swój PESEL.
 
Gdy zastrzeżesz swój numer PESEL jesteś chroniony przed nieuprawnionym wykorzystaniem go przez osoby trzecie. Nikt nie będzie mógł wykorzystać Twojego numeru PESEL bez Twojej wiedzy nawet jeśli go zna. Oznacza to, że nikt nie weźmie kredytu na Twoje dane, nie podpisze umowy na telefon nie kupi niczego na raty.
Pamiętaj jednak, że kiedy Twój PESEL będzie zastrzeżony Ty też nie będziesz mógł wziąć kredytu, sprzętów na raty czy też załatwić spraw u notariusza (np. sprzedać mieszkania). Po zastrzeżeniu numeru PESEL możesz nadal odbywać wizyty u lekarza, realizować e-recepty, kupować np. bilety lotnicze oraz załatwiać sprawy urzędowe.
 
WAŻNE !!
 
W każdej chwili można cofnąć zastrzeżenie PESEL-u, co spowoduje automatyczne jego odblokowanie
i umożliwi Ci podpisanie umowy kredytowej, załatwienie sprawy u notariusza czy też zakupienia sprzętu na raty.
 
Zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL dokonuje się:
  • przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu:               
    - strona internetowa mobywatel.gov.pl (profil zaufany)               
    - aplikacja mObywatel (przewidywany czas uruchomienia usługi – grudzień 2023r.)
  • osobiście w organie dowolnej gminy, placówce bankowej, pocztowej - na wniosek składany na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem.
W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo szczególne tj. uprawniające tylko do zastrzeżenia numeru PESEL mocodawcy i potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.
 
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć opiekun prawny albo kurator okazując orzeczenie sądowe oraz dowód osobisty.
 
Liczba zastrzeżeń oraz ich cofnięć jest nielimitowana i bezpłatna. Po cofnięciu zastrzeżenia numeru PESEL ponowne jego zastrzeżenie będzie możliwe nie szybciej iż po upływie 30 minut od chwili jego cofnięcia.
 
Przy wykorzystaniu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (mobywatel.gov.pl, aplikacja mObywatel) możesz sprawdzić historię zastrzeżeń swojego numeru PESEL, kiedy i przez kogo Twój numer PESEL był weryfikowany oraz pobrać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis Twoich danych  przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL – usługa bezpłatna.  

Zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis Twoich danych  przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL możesz pobrać także w dowolnym urzędzie na wniosekzaświadczenie takie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł.
 
 
DO POBRANIA:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
RACHUNEK BANKOWY:
Bank Millennium SA 
37 1160 2202 0000 0005 9347 5432
Numery indywidualne klienta będą podane w decyzjach wymiarowych w 2024 roku.

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00