Logo: Urząd Gminy Elbląg

Pozostałe aktualności

Promesa dla Gminy Elbląg

Wójt odebrał promesę dla Gminy Elbląg na 2,5 mln zł.
Wójt Gminy Elblag w dniu 17 czerwca 2021 r. odebrał z rąk Wojewody Warmińsko – Mazurskiego promesę w ramach Rządowego Programu Wsparcia Gmin Popegeerowskich na kwotę 2.500.000 zł .
Wójt Gminy Elbląg złożył maksymalną możliwą liczbę wniosków (3 wnioski)  o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Pieniądze w skali kraju zostały podzielone w zależności od tego, ile PGR-ów było na terenie województwa i ile osób pracowało w nich w 1989 roku.
Gmina Elbląg uzyskała łącznie 2.500.000 zł
1.500.000 zł – na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bielnik Drugi
1.000.000 zł – na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Dwór i Lisów
Niestety nie udało się uzyskać dofinansowania na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Janów.
Planowane przedsięwzięcia mają na celu uregulowanie gospodarki ściekowej w obszarach, na których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Pozyskane środki zostaną wydatkowane na budowę sieci kanalizacji w układzie grawitacyjno – tłocznym.
Inwestycje te od wielu lat są bardzo oczekiwane przez mieszkańców naszej Gminy. Pozyskane środki umożliwią rozwiązanie problemu kanalizacji i wpłyną na poprawę ochrony środowiska w granicach obszaru Natura 2000, Jeziora Drużno, Kanału Elbląskiego i Zalewu Wiślanego.
Inwestycje te, będą realizowane w latach 2021 – 2022.
 
W całym województwie warmińsko-mazurskim dofinansowanie uzyskały 52 projekty inwestycyjne w 47 gminach. Do gmin, w których działały PGR-y, trafi prawie 47 mln. W przypadku 5 gmin zostaną dofinansowane po 2 inwestycje.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00