Logo: Urząd Gminy Elbląg

Pozostałe aktualności

PRZEDSIĘWZIĘCIE DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA – pn. „POZNAJ POLSKĘ”

 
 
PRZEDSIĘWZIĘCIE DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA –
pn. „POZNAJ POLSKĘ”
 
Informujemy, że Gmina Elbląg otrzymała dofinansowanie w ramach ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, mającego na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
Wsparcie finansowe ze środków Ministra Edukacji i Nauki na realizację zadania, obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, zostało  przyznawane Gminie Elbląg w formie dotacji celowej na podstawie Porozumienia nr MEIN/2021/DPI/939 z dnia 08.10.2021 r.  
W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:
  • jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
  • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
  • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.
Organy prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie do wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% pochodzić musi z wkładu własnego, przy czym do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce oraz wkład niefinansowy.
Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.
Szkoły prowadzone przez Gminę Elbląg złożyły łącznie 8 wniosków z podziałem dla grup wiekowych w klasach I-III i IV-VIII. Planowany koszt wycieczek wynosi 24 621 zł,
z czego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 19 696 zł. Wkład własny
w wysokości 4925 zł  będą stanowiły wpłaty rodziców.
Uczniowie szkół gminnych w ramach w/w przedsięwzięcia zwiedzą m.in. Centrum Nauki „Experyment” w Gdyni,  Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdynia -  historyczny układ urbanistyczny, Centrum Popularyzacji Kosmosu – „Planetarium” Toruń, Centrum Nowoczesności – Młyn Wiedzy – Toruń, Dar Pomorza oraz Westerplatte.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00