Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Dnia 21 czerwca 2024 roku w szkołach gminnych odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024. Podczas uroczystości w 4 szkołach gościli przedstawiciele gminy, którzy podziękowali Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły za trud włożony w całoroczną naukę, opiekę i wychowanie dzieci i młodzieży. Słowa podziękowania skierowano również do Rodziców za owocną współpracę i wsparcie, na jakie szkoły zawsze mogą liczyć z Ich strony.
 
Absolwentom i Uczniom pogratulowano osiągniętych wyników w nauce i wzorowego wypełnienia edukacyjnych obowiązków. Całej społeczności szkolnej przekazano życzenia, by te wakacje były radosne i pełne niezapomnianych wrażeń, przypominając również o jakże ważnym bezpieczeństwie podczas letniego wypoczynku. 
W 2024 roku  po raz piąty w Gminie Elbląg przyznano tytuł „Absolwenta Roku” najlepszemu absolwentowi klasy VIII, którym została uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilonie – Lena Grzeszczak. W dniu 21 czerwca 2024 r. uczennica otrzymała z rąk Wójta Gminy Elbląg pamiątkową statuetkę, list gratulacyjny i nagrodę rzeczową za wybitne wyniki w nauce.
 
Ponadto wzorowym uczniom za osiągnięte wyniki w nauce w roku szkolnym 2023/2024 przyznano „Stypendium Wójta Gminy Elbląg”. Warunkiem otrzymania stypendium było uzyskanie średniej 5,5 w klasach IV-VI lub średniej 5,2 w klasach VII-VIII oraz przedłożenie przez dyrektora szkoły wykazu uczniów spełniających w/w kryteria  do Wójta Gminy Elbląg.
 
Stypendium Wójta Gminy Elbląg w 2024 roku otrzyma łącznie 40 uczniów, w tym: 9 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie, 9 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilonie, 1 uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Węzinie i 21 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym.
Wszyscy uczniowie otrzymają jednorazową nagrodę pieniężną w maksymalnej wysokości określonej w uchwale Rady Gminy Elbląg, tj. 500 zł. Wypłata stypendium zostanie dokonana najpóźniej do końca roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia 2023 r. Stypendium przyznane zostanie ze środków budżetu gminy. Łączna kwota wypłaty stypendium wyniesie maksymalnie 20000 zł.  
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
RACHUNEK BANKOWY:
Bank Millennium SA 
37 1160 2202 0000 0005 9347 5432
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00