Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027

Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2024 r. poz.334) Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu zwrócił się z prośbą do Rady Gminy Elbląg o dokonanie uzupełniających wyborów ławników sądowych w liczbie ustalonej Uchwałą Nr 124/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu tj.
- do Sądu Okręgowego w Elblągu – 10,
- do Sądu Rejonowego w Elblągu – 5:                                                                                                           
   w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy- 5
 
Nabór kandydatów na ławników trwa do  31 lipca 2024 r.
Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. -
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 334)
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
RACHUNEK BANKOWY:
Bank Millennium SA 
37 1160 2202 0000 0005 9347 5432
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00