Logo: Urząd Gminy Elbląg

Plany wyłożone do publicznego wglądu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ELBLĄG o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo obejmującego swoim zakresem działki nr 157/8 i nr 157/9, uchwałą nr XLIII/321/2022 Rady Gminy Elbląg z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Elbląg o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo (działki nr 48/5) uchwałą Nr XXXII/246/2021 Rady Gminy Elbląg z dnia 24 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Elbląg o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo, obejmującego swoim zakresem działki nr nr 78/7, 78/9, 78/11 i część działki nr 147/4, uchwałą Nr XXXII/247/2021 Rady Gminy Elbląg z dnia 24 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Elbląg o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo, obejmującego swoim zakresem działki nr 16 i nr 17, uchwałą Nr XXXII/245/2021 Rady Gminy Elbląg z dnia 24 czerwca 2021 r.

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00