Logo: Urząd Gminy Elbląg

Referat Spraw Obywatelskich – procedury załatwienia spraw

Wydanie dowodu osobistego

Informacja dotycząca WYDANIA DOWODU OSOBISTEGO

Miejsce załatwienia sprawy:
 
Urząd Gminy Elbląg 
Referat Spraw Obywatelskich
pok. nr 8 (okienko)
ul. Browarna 85
 
Godziny urzędowania:
 
- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – w godzinach  7.00 – 14.00
- środa – 8.00 -15.00
 
Wymagane dokumenty
 
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 
2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 3,5x4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząc na wprost
z otwartymi oczami nieprzysłoniętym włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografie
o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą powyższe wymogi.
 
3. Dotychczasowy dowód osobisty lub w przypadku utraty - ważny paszport lub inny dokument ze zdjęciem (do wglądu)
 
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816  z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 1865)
Uwagi
 
Wniosek o dowód MUSI złożyć każdy, kto:
 • ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • wymienia dowód osobisty — na przykład z powodu zmiany danych osobowych.
 • kończy 18 lat za mniej niż 30 dni,
 • jest polskim obywatelem, który mieszka za granicą,
 • jest rodzicem, opiekunem prawnym albo kuratorem i składa wniosek w imieniu:
  • dziecka do 18. roku życia,
  • innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej
 
 
Złóż wniosek o dowód osobisty jak najszybciej, jeśli:
 • masz ukończone 18 lat,
 • zmieniły się dane osobowe w twoim obecnym dowodzie, na przykład nazwisko,
 • zmienił się twój wygląd, na przykład po operacji plastycznej, co utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie cię,
 • twój obecny dowód zagubił się, został zniszczony lub skradziony,
 • certyfikaty w twoim dowodzie zostały unieważnione.
 • Jeśli twój obecny dowód osobisty traci ważność, złóż wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.

  NIE MUSISZ wymieniać dowodu, jeśli zmienia się twój adres zameldowania albo nazwa urzędu, który wydał twój dowód.

  Złóż wniosek o nowy dowód osobisty, jeśli:
 • podejrzewasz, że twoje dane osobowe, w tym seria i numer dowodu osobistego, zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób (kradzież tożsamości) i zawiadomiłeś o tym organ ścigania (np. policję, prokuraturę) albo posiadasz decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie twoich danych osobowych,
 • twój aktualny dowód nie jest e-dowodem, a chcesz mieć e-dowód
 
Do pobrania:
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
RACHUNEK BANKOWY:
Bank Millennium SA 
37 1160 2202 0000 0005 9347 5432
Numery indywidualne klienta będą podane w decyzjach wymiarowych w 2024 roku.

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00