Logo: Urząd Gminy Elbląg

Konsultacje społeczne

Konsultacje Społeczne

Wójt Gminy Elbląg na podstawie Zarządzenia nr 26/2021 z dnia 07 kwietnia 2021 r.
p o s t a n a w i a
 
przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie projektu statutu dla sołectwa: Adamowo, Cieplice, Czechowo, Dłużyna-Klepa, Drużno, Gronowo Górne – Nowe Pole, Janowo, Kazimierzowo, Kępa Rybacka, Kępiny Wielkie, Komorowo Żuławskie, Myślęcin-Pasieki, Nowakowo, Nowe Batorowo, Nowina, Nowotki, Pilona, Przezmark, Raczki Elbląskie, Sierpin, Tropy Elbląskie, Weklice, Węzina, Władysławowo.
Konsultacje skierowane są do mieszkańców wyżej wymienionych sołectw.
Termin konsultacji ustala się od  09.04.2021 r. do 23.04.2021 r. .
 
Konsultacje społeczne przeprowadzane są w formie zebrania opinii, uwag i propozycji drogą korespondencyjną tradycyjną lub elektroniczną na załączonym formularzu.
Projekt Statutu wyżej wymienionych sołectw poddany konsultacjom jest opublikowany na stronie internetowej Gminy Elbląg, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg ul. Browarna 85 , 82-300 Elbląg.
Wypełnione formularze należy w terminie do 23.04.2021 r. pozostawić w specjalnej skrzynce podawczej w przedsionku Urzędu Gminy w Elblągu ul. Browarna 85 ( w razie trwania ograniczonego zakresu pracy Urzędu Gminy z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID 19) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl.
                   
                                                                                                                                 Wójt Gminy Elbląg
                                                                                                                            (-) Zygmunt Tucholski
 
 
 

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00