Pozostałe aktualności

Podpisanie umowy na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

  • 07-07-2022
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
 
 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Elbląg!
          Miło nam poinformować, że w dniu 06.07.2022 r. Wójt Gminy Elbląg – Zygmunt Tucholski wraz ze Skarbnikiem Gminy – Wiolettą Kotkowską podpisali umowę
Nr 01/2022/ZP/OW, której przedmiotem będzie zakup i dostawa do siedziby Urzędu Gminy Elbląg fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym pracę zdalną w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
          W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, Wykonawcą umowy została wybrana Pani Beata Wojtal, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PPHU Computer-Service.PL z siedzibą w Elblągu.        Wykonawca nie później niż 60 dni od dnia podpisania umowy zobowiązał się na dostarczenie do Zamawiającego następującego sprzętu komputerowego:
  • 28 szt. komputerów stacjonarnych,
  • 225 szt. laptopów
  • 6 szt. tabletów
          Po otrzymaniu sprzętu przez Gminę Elbląg, konieczne będzie sprawdzenie i przyjęcie zakupionego sprzętu na stan gminy. Dopiero po dopełnieniu wyżej wymienionych formalności, będziemy kontaktować się z poszczególnymi Wnioskodawcami w celu umówienia się na podpisanie umowy darowizny i przekazanie sprzętu.
          Szczegółową informację o pozytywnej weryfikacji oświadczenia i umieszczeniu wnioskodawcy na liście osób, które otrzymają sprzęt można uzyskać dzwoniąc pod numer 55 234 18 84 wew. 39 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Elblągu w pok. 4.
          Informacji udzielamy tylko osobom, które składały zgłoszenia tj. rodzicom uczniów niepełnoletnich lub uczniom pełnoletnim.
          Prosimy śledzić informacje nt. programu Granty PPGR na naszej stronie internetowej.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją