Pozostałe aktualności

I sesja Rady Gminy Elbląg IX kadencji

  • 09-05-2024
W dniu 06 maja 2024 r. r. odbyła się I sesja Rady Gminy Elbląg kadencji 2024-2029 zwołana przez Komisarza Wyborczego w Elblągu. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy sesję prowadził radny senior Mirosław Lewczuk.
 
Przed rozpoczęciem obrad zebrani odśpiewali hymn narodowy, podkreślając uroczysty charakter sesji. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Urszula Wilkiewicz przedstawiła wyniki wyborów do Rady Gminy Elbląg i Wójta Gminy Elbląg oraz przekazała radnym i Wójtowi Zygmuntowi Tucholskiemu stosowne zaświadczenia potwierdzające wybór. Następnie radni oraz Pan Zygmunt Tucholski złożyli ślubowanie i tym samym przystąpili do wykonywania mandatu.
 
Zgodnie z porządkiem obrad Rada Gminy dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, którym został Radny Robert Dymowski oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, którym została Radna Elżbieta Mieczkowska. Na I sesji powołano także komisje stałe oraz wybrano ich składy osobowe. Powołane komisje stałe to: komisja ds. budżetu i finansów, komisja ds. społeczno – oświatowych, komisja rozwoju gospodarczego i infrastruktury, komisja skarg, wniosków i petycji oraz komisja rewizyjna.
 
Wójt Gminy Elbląg Zygmunt Tucholski przedstawił w wersji multimedialnej stan gminy Elbląg.
 
Przedstawiamy skład Rady Gminy Elbląg IX kadencji 2024-2029:Antonowicz Marek, Cackowska Beata, Chomacka Weronika, Cieślak Marek, Dymowski Robert, Lewczuk Mirosław, Mańkowska Monika, Mieczkowska Elżbieta, Pikulski  Paweł, Sampławski Bartosz, Siedlar Agnieszka, Stępień Monika, Topolski Adrian, Turoń Aleksandra, Zembrzuski Grzegorz.
 
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg będzie pełnić swój dyżur w biurze rady w każdą środę w godz. od 10.00 do 12.00 - pokój nr 2  Urzędu Gminy Elbląg ul. Browarna 85.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją