Pozostałe aktualności

Uroczyste przekazanie nowego średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego

  • 16-05-2022
W dniu 14 maja 2022 r. o godz. 14.00 na placu alarmowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowakowie nastąpiło uroczyste przekazanie nowego średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu marki Renault. W uroczystości brali udział strażacy - ochotnicy z OSP Nowakowo oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się m.in. Poseł na sejm RP P. Leonard Krasulski, przedstawiciel Wojewody Warmińsko – Mazurskiego P. Jarosław Babalski, Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasz Komoszyński, Komendant Miejski PSP mł. bryg. Łukasz Kochan, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie P. Tomasz Tracz, Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Elblągu dh Tomasz Kwietniewski, Starosta Elbląski P. Ryszard Romanowski, Wójt Gminy Elbląg P. Zygmunt Tucholski, Przewodnicząca Rady Gminy Elbląg P. Barbara Bruzdewicz, delegacje strażaków z jednostek OSP Gminy Elbląg oraz Radni Gminy Elbląg.
Uroczystość przebiegła zgodnie z ceremoniałem pożarniczym z poszanowaniem strażackiego munduru i tradycji. Rangę i podniosły charakter wydarzenia podkreśliły min. dźwięki hymnu narodowego oraz poczet flagowy i sztandarowy. Gości przywitał Prezes OSP Nowakowo dh Marcin Olewnik.
Odbyło się oficjalne przekazanie średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego oraz jego poświęcenie, którego dokonał proboszcz parafii w Cieplicach, kapelan strażaków ks. Paweł Guminiak.
Po zakończonym ceremoniale związanym z przekazaniem samochodu głos zabrali zaproszeni goście. Na ręce strażaków przekazano gratulacje i podziękowania.  Podziękowano również osobom zaangażowanym w  pozyskanie środków finansowych na zakup samochodu.
Uhonorowano najstarszych członków OSP Nowakowo dh Mariana Brzozę, dh Wiesława Machy oraz dh Piotra Rosiak pamiątkowymi grawertonami, które wręczyli: Wójt Gminy Elbląg Zygmunt Tucholski, Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Bruzdewicz oraz Prezes OSP Nowakowo dh Marcin Olewnik.
Za dotychczasową działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego w naszej gminie, Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki w asyście Komendanta Miejskiego PSP oraz Wiceprezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP wręczyli Wójtowi Gminy Elbląg odznaczenie „Srebrny Medal Zasłużony dla Pożarnictwa”.
Po zakończeniu uroczystego apelu zaprezentowano walory i możliwości nowego auta.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją