Aktualności

NOWY DODATEK – ZWROT PODATKU VAT ZA GAZ dla gospodarstw domowych, które używają gazu do celów grzewczych

  • 10-01-2023
21  grudnia 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r . w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 ) przewidujące  m.in. możliwość otrzymania dla gospodarstwa domowego rekompensaty  kwoty odpowiadającej podatkowi VAT, wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
Zwrot VAT od ceny gazu dotyczy 2023 roku (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023). Wymaga złożenia do gminy wniosku (wzór urzędowy do pobrania poniżej).
 
 
Mieszkańcy gminy wiejskiej Elbląg mogą złożyć wniosek:
              - osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg w pokoju Nr 10 lub 12,
              - za pośrednictwem operatora pocztowego,
              - za pomocą środków komunikacji elektronicznej , w przypadku takiego sposobu złożenia wniosku opatruje się go  kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 
Wnioski składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury . Zatem może być składany co miesiąc począwszy od  lutego 2023 , bądź  za kilka miesięcy czy nawet za cały rok.
 
O zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają Gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu .
 
Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.
 
Ważne kryterium dochodowe 
Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe, takie samo jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli:                                                                                               
- 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
- 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
 
 Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB
Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Trzeba to zrobić do dnia wejścia w życie ustawy ( 21.12.2022 ), albo później w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.
 
Zwrot VAT od gazu przysługuje na podstawie opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023.
  
Przyznanie przez wójta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją