Aktualności

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI ODNOŚNIE LIKWIDACJI PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH

  • 17-01-2023
Konsultacje z mieszkańcami
 
„Prace na linii kolejowej nr 204 na odcinku Malbork-Braniewo”
 
 
Wójt Gminy Elbląg informuje, że firma Databout Sp. z o.o. na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizuje dokumentację projektową w zakresie przebudowy skrzyżowań linii kolejowej z drogami gminnymi, z uwzględnieniem możliwości zmniejszenia ich liczby poprzez:
 
 
- likwidację przejazdów,
- budowę wiaduktów,
- przekwalifikowanie przejazdów do innej kategorii,
 
Lokalizacje oraz przyjęte rozwiązania dla poszczególnych przejazdów kolejowo-drogowych dla których przewidziano ich likwidację wraz ze wskazaniem załącznika graficznego zostały przedstawione w poniższej tabeli: 
 
 
Zgłoszone zostały dwa warianty inwestycyjne W2J i W3J (rysunki w PDF poniżej).
 
 
W związku z powyższym prosimy Mieszkańców o wyrażenie opinii i składanie uwag w przedmiocie proponowanych rozwiązań.
Opinie i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Elbląg , ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@gminaelblag.pl (wpisując w tytule „Przejazdy PKP”).
 
Termin składania: 10 luty 2023r.
 
Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Elbląg p.Piotr Kusy – tel. 55 234-18-84 w.48
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją