Aktualności

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027

  • 30-05-2023
Z końcem 2023 roku upływa kadencja ławników sądowych. W związku z powyższym Rada Gminy Elbląg ma obowiązek najpóźniej do końca października br. dokonać wyboru ławników na kadencję 2024 - 2027 do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych, obejmujących właściwością teren gminy Elbląg.
Na podstawie art. 161 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz.217) Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu poinformował Radę Gminy Elbląg, że Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu ustaliło liczbę ławników, która powinna być wybrana na kadencję 2024 – 2027 przez Radę Gminy Elbląg do:
- Sądu Okręgowego w Elblągu – 22,
- Sądu Rejonowego w Elblągu – 3, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy-2
Nabór kandydatów na ławników trwa do 30 czerwca 2023 r.
Szczegóły na stronie internetowej Gminy Elbląg w zakładce "DLA MIESZKAŃCA" i Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.gminaelblag.pl w zakładce „WYBORY” oraz w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Elbląg tel. 55 234 18 84 wew. 34

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki