Aktualności

Informacja o nowych lokalach wyborczych

  • 27-09-2023
Na podstawie art. 12 § 1 i 11  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) w związku z Postanowieniem nr 156/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia
29 maja 2023 r. w sprawie podziału Gminy Elbląg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, Komisarz Wyborczy w Elblągu I dokonał zmiany w podziale Gminy Elbląg na stałe obwody głosowania poprzez utworzenie nowych lokali wyborczych tj.
Nr obwodu
Granice obwodu głosowania
Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej
VI
Przezmark, Przezmark-Osiedle, Sierpin
Świetlica Wiejska
w Przezmarku, Przezmark 15B
VII
Raczki Elbląskie, Tropy Elbląskie
Świetlica Wiejska
w Raczkach Elbląskich,
Raczkach Elbląskich 23
VIII
Adamowo-Osiedle, Helenowo, Władysławowo
Dom Pomocy Społecznej „KROKUS”
we Władysławowie,
Władysławowo 4

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją