Aktualności

Wójt Gminy Elbląg kolejny raz wśród najpopularniejszych samorządowców województwa warmińsko-mazurskiego

  • 22-03-2024
W dniu 19 marca 2024 r. w Olsztynie odbył się VIII Kongres Przyszłości organizowany przez "Gazetę Olsztyńską", "Dziennik Elbląski" i portal Wawa.info.  Został on poświęcony 20-leciu przynależności do Unii Europejskiej, perspektywach wspólnoty, przyszłości start-upów oraz energetyce. Kongres jest miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń oraz dyskusji na temat kluczowych zagadnień między nauką, biznesem i samorządem. Jest to również miejsce, gdzie wyróżnia się tych, którzy wnoszą istotny wkład w rozwój regionu.
Podczas Kongresu tradycyjnie ogłoszono wyniki plebiscytu na Najpopularniejszego Samorządowca Warmii i Mazur 2024 roku. Konkurs został podzielony na trzy kategorie: burmistrz/prezydent, starosta i wójt.
W kategorii wójt, kolejny raz, zaszczytne II miejsce zajął Wójt Gminy Elbląg Zygmunt Tucholski. To wyróżnienie, o którym decydują sami mieszkańcy.
Zajęcie tak wysokiego miejsca jest nie tylko uznaniem pracy wójta ale również radnych, sołtysów, kierowników jednostek i wszystkich współpracowników.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że Wójt Zygmunt Tucholski był już trzykrotnie laureatem tej prestiżowej nagrody. Tegoroczna nagroda to już czwarta statuetka „Najpopularniejszego Samorządowca” przyznana Wójtowi Zygmuntowi Tucholskiemu.
Nagroda jest motywacją do dalszej, wytężonej pracy na rzecz Gminy Elbląg. Nagrody jakże cennej, bo przyznawanej przez samych mieszkańców.
 
Film z wręczenia nagród:
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją