Aktualności

Wojciech Jezierski „Honorowym Obywatelem Gminy Elbląg”. Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Elbląg

  • 05-04-2024
Dnia 04.04.2024 r. odbyła się uroczysta ostatnia w kadencji 2018-2024 Sesja Rady Gminy Elbląg. Była to najdłuższa kadencja w historii samorządu, bo trwająca aż 5,5 roku. Swoją obecnością zaszczycili nas Honorowi Obywatele Gminy Elbląg Pani Genowefa Kwoczek i Pan Sławomir Jezierski. Kończąca się kadencja to czas podsumowań. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Bruzdewicz przedstawiła dokonania rady gminy z ostatnich pięciu lat, podkreślając trudny czas pandemii i najazdu zbrojnego Rosji na Ukrainę. Pomimo tych przeciwności udało się wiele dobrych rzeczy zrealizować. Kończąc swoje wystąpienie Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za współpracę w kadencji 2018-2024, podkreślając ważną rolę radnych i sołtysów, którzy kierowali się dobrem mieszkańców naszej gminy.  Obszerną prezentację dokonań samorządu Gminy Elbląg przedstawił Wójt Gminy Elbląg Zygmunt Tucholski. W prezentacji znalazły się najważniejsze przedsięwzięcia mijającej kadencji. Podczas tej uroczystości nie zabrakło podziękowań dla radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy.
 
W drugiej części obrad Rada Gminy Elbląg w uznaniu zasług poniesionych na rzecz samorządu i społeczności lokalnej jednomyślnie podjęła uchwałę o nadaniu tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Elbląg” Panu Wojciechowi Jezierskiemu, długoletniemu radnemu z 28 letnim stażem pracy na rzecz samorządu Gminy Elbląg.  Podejmując tę uchwałę na wniosek mieszkańców sołectwa Bielnik Pierwszy radni docenili niezwykłe zaangażowanie w realizacji zadań na rzecz rozwoju i zachowania tożsamości Gminy Elbląg. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Elbląg jest najwyższym wyróżnieniem, jakim lokalny samorząd może odznaczyć osoby, które swoją postawą życiową oraz pracą na rzecz innych w sposób szczególny zasłużyły się dla środowiska. Pan Wojciech Jezierski dołączył do grona wybitnych osobowości Gminy Elbląg. Tym obradom towarzyszyło wiele wzruszeń, pięknych wspomnień i podziękowań.
 
Pełna relacja z uroczystej sesji Rady Gminy Elbląg na stronie gminy www.gminaelblag.pl w transmisjach sesji.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją