Aktualności

„ABC w ruchu drogowym” z Fundacją „Inter Cars”

  • 27-05-2024
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym napisała i złożyła wniosek do Fundacji „Inter Cars” na realizację projektu „ABC w ruchu drogowym” – osiągając sukces. Placówka otrzymała grant w wysokości 19 995,00 zł od organizatora II edycji programu Drogowskaz.
Podczas realizacji projektu ,,ABC w ruchu drogowym” dzieci z przedszkola i uczniowie klas I-III poznają zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz różne, konkretne sytuacje w ruchu drogowym, z jakimi mogą się spotkać w codziennym życiu, łącznie z zagadnieniem bezpiecznej drogi do szkoły/ze szkoły i zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Zgodnie z treścią Regulaminu, projektu „ABC w ruchu drogowym” realizowany będzie w Publicznej Szkole Podstawowej w Gronowie Górnym od czerwca do grudnia 2024r.
 
Małgorzata Bielawska
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją