Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY”.

  • 09-10-2020
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY”.
 
Konferencja organizowana jest z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce i odbędzie się w trybie on-line w dniu 9 października 2020 r.
 
Agenda:
Transmisja odbędzie się na kanale YouTube PWSZ w Elblągu:
 
Prelegentami będą wybitni eksperci z dużych ośrodków akademickich m.in.
przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
 
Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. następujące tematy:
- Rola parków technologicznych w rozwoju regionów na przykładzie Elbląskiego Parku Technologicznego
- Odpowiedzialność gminy za jakość powietrza. Prawo do życia w niezanieczyszczonym środowisku jako prawo osobiste
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – doświadczenia we wdrażaniu
- Budżet obywatelski jako forma obywatelskiego zaangażowania w sprawy lokalne
- Samorząd terytorialny jako kreator innowacyjnych rozwiązań na przykładzie systemu e-kontrole wdrożonego w strefie płatnego parkowania w Warszawie
- Case study: Działania samorządu na rzecz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego
 
 
Patronat Honorowy:
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją