Aktualności

MAŁE GRANTY SOŁECKIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

  • 05-02-2021
Rozpoczął się nabór wniosków do konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2021 roku.
 Ideą przedsięwzięcia jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Finansowe wsparcie może być przyznane m.in. na:
▶zagospodarowanie przestrzeni publicznej wpływające na poprawę estetyki miejscowości wiejskiej
▶ wybudowanie czy zmodernizowanie przystanków, altan, zadaszonych scen, obiektów małej architektury podkreślające specjalizację tematyczną miejscowości
▶ oznakowanie miejscowości, zagospodarowanie plaży bądź centra wsi.
▶zakupy inwestycyjne służące zwalczaniu koronawirusa i przeciwdziałaniu COVID-19
Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 15 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% łącznych kosztów przedsięwzięcia.
Pomoc finansowa może być przyznana, gdy zadanie będzie realizowane w jednym uprawnionym sołectwie w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, jest jedynym zadaniem zgłoszonym przez gminę, nie będzie miało charakteru komercyjnego. Odbiorcami zadań mogą być mieszkańcy obszarów wiejskich, koła gospodyń wiejskich, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, OSP oraz aktywne grupy działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Wnioski należy składać do 12 marca 2021 roku.
W razie pytań prosimy o kontakt w Urzędzie Gminy Elbląg                                                         pod numerem tel. 55 234 18 84 wew. 34
Więcej informacji pod adresem :
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją