Zarzadzanie kryzysowe

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O PRZEPROWADZENIU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2021 R.

  • 26-07-2021
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 12 lipca 2021 r.
o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) oraz § 2 pkt 1 i § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. poz. 47) ogłasza
się, co następuje:   
§ 1. W okresie od dnia 9 sierpnia 2021 r. do dnia 19 listopada 2021 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego kwalifikacja wojskowa.
§ 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, w terminie o którym mowa w § 1, wzywa się:
1)  mężczyzn urodzonych w 2002 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3)  osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych
1 weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
§ 3. Kwalifikację wojskową osób, o których mowa w § 2, przeprowadzą powiatowe komisje lekarskie:
Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i zasięg terytorialny, siedziby Powiatowych Komisji Lekarskiej, terminy:
1. Powiatowa Komisja Lekarska w Bartoszycach
(M. i Gm. Sępopol, Gm. Bartoszyce, M. i Gm. Bisztynek, Gm. Górowo Iławeckie, M. Górowo Iławeckie, M. Bartoszyce),
Siedziba Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, ul. 11 listopada 7B, 11-200 Bartoszyce (budynek wydziału komunikacji), 
13 września - 28 września 2021 r.
2. Powiatowa Komisja Lekarska w Działdowie (M. Działdowo, M. i Gm. Lidzbark, Gm. Płośnica, Gm. Działdowo, Gm. Rybno, Gm. Iłowo-Osada)   
Siedziba Starostwa Powiatowego w Działdowie, ul. Wolności 64,13-200 Działdowo   
15 września - 12 października 2021 r.
3. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Elblągu (Gm. Elbląg, M. i Gm. Pasłęk, M. i Gm. Tolkmicko, M. i Gm. Młynary, Gm. Gronowo Elbląskie, Gm. Godkowo, Gm. Markusy, Gm. Milejewo, Gm. Rychliki)   
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, ul. J. A. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg   
1 września - 1 października 2021 r.
4. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Elblągu (M. Elbląg)   
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, ul. J. A. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg   
4    października - 5    listopada 2021 r.
5. Powiatowa Komisja Lekarska w Ełku (M. Ełk, Gm. Stare Juchy, Gm. Ełk, Gm. Kalinowo, Gm. Prostki)   
Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku, ul. 11 listopada 24,19-300 Ełk   
17 sierpnia - 21 września 2021 r.
6. Powiatowa Komisja Lekarska w Giżycku (M. Giżycko, Gm. Giżycko, Gm. Kruklanki, Gm. Miłki, Gm. Wydminy, M. i Gm. Ryn)   
Internat Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, ul. Smętka 7,11-500 Giżycko   
11 października -10 listopada 2021 r.
7. Powiatowa Komisja Lekarska w Gołdapi (M. i Gm. Gołdap, Gm. Banie Mazurskie, Gm. Dubeninki)   
Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe w Gołdapi przy ul. Partyzantów 3,19-500 Gołdap    22-30 września 2021 r.
8. Powiatowa Komisja Lekarska w Iławie (M. Iława, Gm. Iława, M. i Gm. Susz, Gm. Lubawa, M. Lubawa, M. i Gm. Zalewo, M. i Gm. Kisielice)   
Siedziba Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Andersa 2a, 14-200 Iława   
2 września - 25 października 2021 r.
9. Powiatowa Komisja Lekarska w Kętrzynie (Gm. Kętrzyn, M. Kętrzyn, Gm. Barciany, M. i Gm. Korsze, M. i Gm. Reszel, Gm. Srokowo)   
Internat Powiatowego Centrum Edukacji w Kętrzynie, ul. Poznańska 21,11-400 Kętrzyn    4 października - 9 listopada 2021 r.
10. Powiatowa Komisja Lekarska w Lidzbarku Warmińskim (M. i Gm. Orneta, Gm. Lubomino, Gm. Kiwity, Gm. Lidzbark Warmiński, M. Lidzbark Warmiński)   
Bursa Międzyszkolna przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wierzbickiego 3a, 11-100 Lidzbark Warmiński   
15-28 września 2021 r.
11. Powiatowa Komisja Lekarska w Mrągowie (M. Mrągowo, Gm. Sorkwity, Gm. Mrągowo, M. i Gm. Mikołajki, Gm. Piecki)   
Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, ul. Nowogródzka 1,11-700 Mrągowo    2 -17 września 2021 r
12. Powiatowa Komisja Lekarska w Nidzicy (M. i Gm. Nidzica, Gm. Kozłowo, Gm. Janowo, Gm. Janowiec Kościelny)   
Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy, ul. Wyborska 10,13-100 Nidzica   
30 sierpnia - 10 września 2021 r.
13. Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Mieście Lubawskim (Gm. Kurzętnik, Gm. Biskupiec, Gm. Grodziczno, Gm. Nowe Miasto Lubawskie, M. Nowe Miasto Lubawskie)    Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, ul. 3 Maja 24,13-300 Nowe Miasto Lubawskie   
17 sierpnia - 9 września 2021 r.
14. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Olsztynie (Gm. Gietrzwałd, Gm. Jonkowo, M. i Gm. Jeziorany, M. i Gm. Biskupiec, Gm. Kolno, Gm. Stawiguda, M. i Gm. Barczewo, M. i Gm. Dobre Miasto, Gm. Świątki, M. i Gm. Olsztynek, Gm. Purda, Gm. Dywity)   
Siedziba Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5,10-516 Olsztyn, pomieszczenie P-l   
9 sierpnia - 6 października 2021 r.
15. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Olsztynie (M. Olsztyn)   
Siedziba Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5,10-516 Olsztyn, pomieszczenie P-l   
1 września - 19 listopada 2021 r.
16.  Powiatowa Komisja Lekarska w Piszu (M. i Gm. Ruciane Nida, M. i Gm. Pisz, M. i Gm. Orzysz, M. i Gm. Biała Piska)   
Siedziba Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1,12-200 Pisz   
6-28 września 2021 r.
17. Powiatowa Komisja Lekarska w Szczytnie (Gm. Rozogi, Gm. Jedwabno, M. i Gm. Pasym, M. i Gm. Wielbark, Gm. Dźwierzuty, Gm. Szczytno, M. Szczytno, Gm. Świętajno)    Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie, ul. Śląska 14,12-100 Szczytno   
13 września - 25 października 2021 r.
 
§ 4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
1)  wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej - dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3)  wojskowemu komendantowi uzupełnień - aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
§ 5. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej - dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień - wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
§ 6.1. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.
2. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
3. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
§ 7. 1. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 8. Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.
 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
(-)Artur Chojecki
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją