Gospodarka odpadami komunalnymi

Odbiór odpadów wielkogabarytowych MARZEC 2024r.

  • 05-03-2024
Przypominamy, że w dniach 18 – 22.03.2024 r. odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji. Odbiory wg. harmonogramu styczeń – czerwiec 2024 r. Właściciele posesji, z utrudnionym dostępem proszeni są o zgłoszenie zamiaru oddania odpadów wielkogabarytowych do firmy odbierajacej odpady lub do Urzędu Gminy Elbląg. Prosimy o wystawienie odpadów do godziny 6:00 w dniu odbioru.
Niewystawienie odpadów wielkogabarytowych w wyznaczonym terminie będzie skutkowało brakiem odbioru w/w odpadów.
 
GRUPA I 18.03.2024 r.: Jagodno, Nowakowo, Kępa Rybacka, Kępiny Wielkie, Nowotki, Cieplice, Nowe Batorowo, Batorowo, Kazimierzowo, Bielnik Drugi, Janowo, Adamowo Osiedle, Władysławowo, Helenowo, Adamowo, Bielnik Pierwszy, Raczki Elbląskie, Tropy Elbląskie, Nowe Pole.
GRUPA II 20.03.2024 r.: Pilona, Przezmark, Przezmark Osiedle, Sierpin, Czechowo, Bogaczewo, Weklice, Nowa Pilona, Myślęcin, Pasieki, Węzina, Dłużyna, Drużno, Lisów, Nowy Dwór, Komorowo Żuławskie (za wiaduktem).
GRUPA III 22.03.2024 r.: Nowina, Komorowo Żuławskie, Gronowo Górne, Janów.
 
Odpady, które nie będą odbierane z gabarytami: odpady budowlano – rozbiórkowe, odpady niebezpieczne oraz chemikalia, zużyte baterie oraz akumulatory, strzykawki, igły i testery.
Wszystkie wyżej wymienione odpady mieszkańcy Gminy Elbląg mogą bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu.
W przypadku pytań i  wątpliwości dotyczących odpadów pozostajemy do dyspozycji. Kontakt pod numerem 55 234-18-84 wew.29 lub 609-040-705.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją