O Gminie

O Gminie

  • 28-07-2020
Gmina Elbląg położona jest w Powiecie Elbląskim, na pograniczu dwóch mezoregionów - Żuław oraz Wysoczyzny Elbląskiej, w sąsiedztwie jeziora Drużno. Zachodnia granica gminy jest jednocześnie częścią granicy pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim, a pomorskim. Położenie Gminy, dogodne połączenie komunikacyjne, rozwijająca się baza noclegowa i gastronomiczna, nieskażone środowisko, wynikające z oddalenia od aglomeracji przemysłowych sprawiają, że jest to doskonałe miejsce na wypoczynek..

Gmina Elbląg jest gminą wiejską. Powierzchnia gminy obejmuje ok. 192 kmi zamieszkuje ją ok. 7061 osób. Z uwagi na specyfikę geograficzną - tereny depresyjne Żuław - na terenie gminy znajduje się 26 ha wód stojących oraz 1541ha wód płynących (w tym jez. Drużno). Warunki glebowe sprzyjają produkcji rolnej. Gmina nie posiada swojego naturalnego centrum, a Urząd Gminy jest zlokalizowany w obrębie Miasta Elbląg - sąsiadującej z gminą Elbląg gminy miejskiej o tej samej nazwie. Terytorium gminy w znacznej części stanowi więc otoczenie miasta. Gmina szczyci się także specyficznym środowiskiem kulturowym, będącym częścią tradycji osadnictwa holenderskiego na obszarze Żuław Wiślanych.
 
Jednostkami pomocniczymi w Gminie Elbląg są sołectwa, które stanowią samorząd mieszkańców wsi. Mamy 36 sołectw: Adamowo, Adamowo Osiedle, Bielnik Pierwszy, Bielnik Drugi, Batorowo, Bogaczewo, Cieplice, Czechowo, Dłużyna-Klepa, Drużno, Gronowo Górne –Nowe Pole, Gornowo Górne Osiedle, Helenowo, Janowo, Janów, Kazimierzowo, Kępa Rybacka, Kępiny Wielkie, Komorowo Żuławskie, Lisów, Myślęcin – Pasieki, Nowakowo, Nowe Batorowo, Nowina, Nowotki, Nowy Dwór, Pilona, Nowa Pilona, Przezmark, Przezmark Osiedle, Raczki Elbląskie, Sierpin, Tropy Elbląskie, Weklice, Węzina, Władysławowo.
 
Gmina Elbląg dwukrotnie tj. w 2008 i w 2009 roku była laureatem rankingu w województwie warmińsko-mazurskim „Europejska Gmina Europejskie Miasto”. Ranking corocznie objęty jest patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wyróżniono w ten sposób nie tylko władze samorządowe, rolników, ale i lokalne społeczności biznesowe z terenu Gminy Elbląg.
 
W 2010 roku Gmina Elbląg uzyskała wyróżnienie I stopnia za doskonałość zarządzania w X edycji konkursu Warmińsko - Mazurska Nagroda Jakości.
 
Mając na względzie rozwój ponadlokalny Gmina Elbląg należy do wielu związków, stowarzyszeń, których działalność ma zasięg międzygminny i międzynarodowy. Należy tu wymienić m.in. przynależność do Stowarzyszenia Gmin RP „Euroregion Bałtyk”, Stowarzyszenia „Żuławy”, Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
 
Zdobyty w roku 2006 oraz  odnawiany w 2015 roku certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, a  także cele określone w Polityce Jakości zobowiązują Urząd Gminy Elbląg do świadczenia usług na wysokim poziomie oraz do ich doskonalenia. 
 
Myśl o postępie i wzbogacaniu działań gminy to także kilkuletnia współpraca z partnerami z zagranicy. W dniu 29 sierpnia 2000r. podjęto uchwałę intencyjną o nawiązaniu partnerskich stosunków między gminami Elbląg i Barssel. Deklaracja o wzajemnej współpracy obejmowała: popularyzację informacji o gminie Elbląg w Niemczech i gminie Barssel w Polsce, współpracę między szkołami, wymiana dzieci i młodzieży, wymiana w dziedzinie turystki i sportu, bezpośrednie kontakty osób prowadzących działalność gospodarczą. Odbyło się kilka wizyt wzajemnych i podczas jednej z nich 16 marca 2001r. w Barssel reprezentanci obu Gmin  podpisali umowę o partnerstwie. W 2004r. deklarację o wzajemnej współpracy Gmina Elbląg podpisała także z Gminą Czeczelnik na Ukrainie. Współpraca ta odbywa się przede wszystkim na płaszczyźnie oświaty, kultury i sportu, co sprzyja przełamaniu barier narodowościowych, poznaniu kultur i integracji pomiędzy naszymi lokalnymi wspólnotami.
 
Umowy o współpracy podpisane z naszymi partnerami zagranicznymi pozwalają na korzystanie z doświadczeń w zarządzaniu gminą, a także w zakresie działalności stowarzyszeń określonych grup społecznych.Ważnym elementem współpracy jest także wymiana młodzieży poprzez organizowanie wspólnych obozów, wakacji, imprez kulturalno-sportowych.
 
Symbole Gminy
 
Herb
 
Herb Gminy Elbląg został wybrany w czerwcu 2000 roku podczas uroczystej sesji Rady Gminy Elbląg, poświęconej 10-leciu samorządności na tym terenie.  Wedle opisu językiem heraldycznym  Herb Gminy Elbląg wyobraża: w polu srebrnym wiewiórka czerwona przysiadająca na gałązce zielonej leszczyny o trzech liściach zielonych, trzymająca koniczynę zieloną, czterolistną.  Herb gminy Elbląg  nawiązuje do czasów historycznych i do współczesności. Dlatego też widnieje wiewiórka z herbu rodu Bażyńskich, bardzo zasłużonego dla tych ziem. Czterolistna koniczyna  trzymana przez wiewiórkę wskazuje na rolniczy charakter naszych ziem, jak również ma przynieść  gminie pomyślność i szczęście.
 
 
Flaga
 
Flaga gminy : czerwono-biało-zielona, składająca się z trzech równoległych pasów w układzie poziomym. Na środkowym pasie symbol herbu Gminy.
 
 
 
Sztandar
 
Dnia 13 września 2009 r. został ufundowany sztandar Gminy Elbląg. Sztandar Gminy ma postać dwustronnego, kwadratowego, haftowanego płata obszytego złotą frędzlą, składającą się z awersu i rewersu, o wymiarach 100 cm x 100 cm.
 
 
 
 
Insygnia
 
Z okazji 20-lecia samorządu gminnego Radni Gminy Elbląg na uroczystej sesji w dniu 26 września 2010 r. ustanowili insygnia władz Gminy Elbląg w postaci łańcuchów ceremonialnych: Wójta Gminy Elblag - w kolorze złotym i Przewodniczącego Rady Gminy Elblag - w kolorze srebrnym.
 
 
   
 
 
Komercyjne wykorzystywanie symboli Gminy wymaga zgody Rady Gminy Elbląg.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją