Kierownictwo Urzędu

Kierownictwo Urzędu

  • 04-09-2020
 
Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg
tel. 55 234 18 86, fax 55 234 08 71
e-mail: sekretariat @ gminaelblag.pl
 
 
 
Wójt Gminy - Zygmunt Tucholski
 
 
 
Zastępca Wójta Gminy - Roman Pawłowski
 
 
 
Sekretarz Gminy - Elżbieta Niżnik
 
 
 
Skarbnik Gminy- Wioletta Kotkowska

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją