Informacje

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

  • 20-12-2021
 
 
DOFINANSOWANO
 
ZE ŚRODKÓW
 
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
 
„DOFINANSOWANIE
 
PRACODAWCOM KOSZTÓW
 
KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH
 
PRACOWNIKÓW”
 
DOFINANSOWANIE
 
71 760,02 zł
 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
 
71 760,02 zł
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją