Nieruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Elbląg z dnia 06.09.2022 r.o konsultacjach społecznych dla mieszkańców Batorowa i Nowego Batorowa

  • 06-09-2022
Wójt Gminy Elbląg informuje, że na podstawie art. 8 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) oraz § 3 załącznika do Uchwały Rady Gminy Elbląg Nr IX/73/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r. poz. 3320) w okresie 30 dni, tj.: od 12.09.2022 r. do 11.10.2022 r. włącznie zostają przeprowadzane konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Batorowo i Nowe Batorowo celem zebrania uwag i opinii w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Batorowo ustalonej jako „część wsi Nowe Batorowo” na rodzaj miejscowości „wieś”.

Treść ogłoszenia i ankieta w załączeniu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki