Rolnictwo i pokrewne

DRUGA AKTUALIZACJA! - Wsparcie finansowe dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. suszy lub gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - termin przedłużony do 30 listopada 2022 r.

  • 25-10-2022
Formularz wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosku dostępne są na stronie interenowej ARiMR (https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2).
 
Termin przedłużony: do 30 listopada 2022 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją