Rolnictwo i pokrewne

Uwaga rolnicy! Kolejne przedłużenie terminu na zgłoszenie w aplikacji szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy

  • 17-10-2023
Informuje się, że na podstawie § 13zzd rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) termin składania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy za pomocą publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” oraz raportów przez komisje powołane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę, został ponownie przedłużony: do dnia 17 listopada 2023 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją