Rolnictwo i pokrewne

Program na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół w województwie warmińsko-mazurskim

  • 13-01-2022
       10 stycznia 2022 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchomił nabór wniosków w dotacyjnym programie: „Program  na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół w województwie warmińsko-mazurskim”. W załączniku regulamin programu.
 
    
„Program  na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół w województwie warmińsko-mazurskim”
Nabór wniosków potrwa do dnia 30 września 2022 lub do wyczerpania środków. Konkurs skierowany jest do pszczelarzy niezrzeszonych w związkach, organizacjach i stowarzyszeniach pszczelarskich, posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny oraz zarejestrowanych w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawca powinien być płatnikiem składek KRUS oraz posiadać co najmniej 80 rodzin pszczelich. Alokacja środków w formie dotacji wynosi 100 000,00 zł. Dotacja jest udzielana w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5000,00 zł na jeden projekt i na jednego beneficjenta. Szczegółowe informacje  w regulaminie programu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki