Plany wyłożone do publicznego wglądu

Ogłoszenie Wójta Gminy Elbląg o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo, obejmującego swoim zakresem działki nr nr 78/7, 78/9, 78/11 i część działki nr 147/4, uchwałą Nr XXXII/247/2021 Rady Gminy Elbląg z dnia 24 czerwca 2021 r.

  • 04-08-2021
  • Autor: Barbara Czajkowska

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki