Plany wyłożone do publicznego wglądu

Ogłoszenie Wójta Gminy Elbląg o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo (działki nr 48/5) uchwałą Nr XXXII/246/2021 Rady Gminy Elbląg z dnia 24 czerwca 2021 r.

  • 04-08-2021
  • Autor: Barbara Czajkowska

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki