Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg

  • 30-09-2020

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki