Referat Spraw Obywatelskich – procedury załatwienia spraw

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

  • 11-12-2020
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO
 
Miejsce załatwienia sprawy:
 
Urząd Gminy Elbląg 
Referat Spraw Obywatelskich
pok. nr 8 (okienko)
ul. Browarna 85
 
Wizytę w urzędzie, w celu załatwienia sprawy należy telefonicznie umówić pod numerem telefonu: 55 234-18-84 wew.40
Godziny urzędowania:
 
- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – w godzinach  7.00 – 14.00
- środa – 8.00 -15.00
 
Wymagane dokumenty
 
1. Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie wymeldowania z  pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby wymeldowującej  się, również dziecka.
 
2. Dowód osobisty.
 
3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
   - pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania
   - dowód osobisty pełnomocnika lub paszport
 
Opłaty
 
1. 17,00 zł – opłata za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego.
 
2. 17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa ( w przypadku, gdy osoba zgłaszająca wymeldowania z pobytu  stały działa przez pełnomocnika).
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 
Podstawa prawna
 
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
 
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.
    w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.)
 
Uwagi
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stały dokonuje się w formie pisemnej, na formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego" lub przez EPUAP.
 
Do pobrania:
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją