Walory Turystyczne

Walory Turystyczne

  • 12-11-2020
Teren gminy Elbląg to architektura z domami podcieniowymi oraz zagrodami holenderskimi. Są to pozostałości po dawnych mieszkańcach tych terenów - Mennonitach, którzy na żyznych ziemiach żuławskich starali się poszerzać i zabezpieczać areał rolny przez budowę wałów, meliorację - kopanie rowów i kanałów, budowanie urządzeń odwadniających - konnych i wiatrowych przepompowni.
 
Przez teren Gminy Elbląg przebiegają: 
- szlaki turystyczne piesze
- szlaki turystyczne wodne
- trasy rowerowe
 
Na terenie Gminy Elbląg znajdują się:
- rezerwaty przyrody

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją