Historia

Historia

  • 12-11-2020
Zasiedlenie ziem Gminy w pradziejach skupiało się głównie na terenie Wysoczyzny Elbląskiej oraz nad brzegiem jeziora Drużno. W okresie wpływów rzymskich skrajem wysoczyzny przebiegała główna trasa Szlaku Bursztynowego, wiodącego na Sambię. We wczesnym średniowieczu tereny te zostały opanowane przez plemiona pruskie. Rozwój gospodarczy i  społeczny doprowadził do wykształcenia się wielu typów osadnictwa ( osady otwarte i grody obronne), a nad jeziorem Drużno powstała osada handlowa Truso-zamieszkiwana  przez Wikingów, Słowian i Prusów. W tym czasie nastąpiły lokacje większości do dzisiaj istniejących wiosek. Miejscowości te w większości zostały włączone w obręb posiadłości ziemskich miasta Elbląga.  Po pokoju toruńskim teren obecnej Gminy znalazł się w obrębie Prus Królewskich, przyłączonych do Królestwa Polskiego. Rozwój procesów osadniczych i gospodarki doprowadził do zasiedlenia dzisiejszych zachodnich terenów Gminy. Proces ten zintensyfikował się po osiedleniu osadników niderlandzich (Mennonitów).
Okres XVII i XVIII wieku to czas budowy kanałów, dróg, urządzeń wodnych i mostów oraz lokacji nowych miejscowości ( Nowakowo, Zaporowo, Kazimierzowo). Po pierwszym rozbiorze Polski teren Gminy został włączony w obręb państwa pruskiego. W wyniku działań wojennych II wojny światowej tereny byłych Prus Wschodnich (m.in. dzisiejsza Gmina Elbląg ) zostały włączone do Polski.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją