Warto zobaczyć

Warto zobaczyć

 • 12-11-2020
Janów
 • Zespół pałacowo-parkowy z 1886 r. wybudowany na miejscu dawnego dworu z 1383 r. W późniejszym okresie przebudowano go oraz urządzono park. Oprócz budynku pałacu na terenie majątku znajdują się dawne zabudowania folwarczne: spichlerz, wozownia, kuźnia, stajnia oraz oficyna wraz z budynkiem gospodarczym. Obecnie  mieści się tu gospodarstwo agroturystyczne.
W pobliżu wsi istniała osada Truso odkryta w 1982 r.


Kepiny Wielkie
 • Podczas II wojny światowej znajdował się tutaj podobóz KL Stutthof funkcjonujący od X 1939 r. do IV 1941 r. Upamiętnia go metalowa forma przestrzenna usytuowana na skrzyzowaniu dróg z Nowakowa do Cieplic w pobliżu mostu na Cieplicówce.

Pilona
 • Okazały, drewniany dom gburski o konstrukcji zrębowej wybudowany w 1786 r.
 • Pomnik ofiar I wojny światowej
   
Przezmark
 • Kościół z 1345 r. Światynię z wykutą w granicie kropielnicą, barokowym ołtarzem głównym, amboną, prospektem organowym i cmentarz z kilkoma zabytkowymi nagrobkami okala gotycki mur ceglany.
 • Pozostałości domu podcieniowego z 1800 r.
 
Raczki Elblaskie
 • Najniższy punkt w Polsce - 1,8 m p.p.m.
   
Tropy Elbląskie
 • Wieś o typie ulicówki wodnej. Równolegle do drogi prowadzi kanał, który stanowił główną arterię komunikacyjną wsi.
 • Budynki typu holenderskiego - zwrócone frontem do kanału, gdzie łodzie mogły wpływać na teren obejścia
 • Cmentarz pomennonicki z XVIII w. usytuowany na planie trapezu, na sztucznie podwyższonym o ok. 1,5 m (terpa)terenie o pow. 10 arów, z resztkami nagrobków, porośnięty starymi pomnikowymi drzewami: jesiony i lipy.
 
Weklice
 • Cmentarzysko kultury wielbarskiej związanej z pobytem Gotów na ziemiach polskich w trakcie ich wędrówki nad Morze Czarne. Według archeologów cmentarzysko funkcjonowało od I do IV wieku. W grobach znaleziono dużą ilość biżuterii złotej, srebrnej i bursztynowej. Wiele przedmiotów odnalezionych w trakcie wykopalisk można podziwiać w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu.
Władysławowo
 • Cmentarz mennonicki
   
Wyspa Nowakowska
Wyspa Nowakowska powstała w wyniku osuszania i polderyzacji obszaru na Żuławach Elbląskich.
Obszar wyspy jest otoczony wodami Zalewu Wiślanego, Cieplicówki, Nogatu, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Zatoki Elbląskiej. Pierwsze osady (osadnictwo mennonicko- olęderskie) powstały dopiero pod koniec XVII. Wioski i osady znajdujące się na wyspie położone są na obszarze polderowym z chroniącymi wałami przeciwpowodziowymi i licznymi kanałami odwadniającymi. Większość budynków znajduje się (w ramach dodatkowej ochrony przeciwpowodziowej) na specjalnie usypanych pagórkach zwanych terpami. Na północnowschodnim krańcu wyspy znajduje się rezerwat Zatoka Elbląska.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją