Wnioski - gotowe formularze

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby - dotyczy decyzji o warunkach zabudowy wydanych w oparciu o ustawę z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  • 02-11-2021

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki