Czyste powietrze

Dane o wdrażaniu Programu „Czyste Powietrze” na terenie gm. Elbląg wg stanu na dzień 31.03.2023 r.

  • 03-04-2023
 
Liczba złożonych wniosków - 130
Liczba podpisanych umów - 114
Liczba zakończonych przedsięwzięć - 75
Wypłacona kwota dotacji – 1 233 590,81 zł

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją