Zadania Finansowane lub Dofinansowane z Budżetu Państwa lub z Państwowych Funduszy Celowych

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Przezmark Osiedle, gmina Elbląg

  • 29-03-2023
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Nazwa programu: Fundusz Dopłat
 
Obsługę programu Funduszu Dopłat prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
 
Nazwa zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Przezmark Osiedle, gmina Elbląg, w wyniku którego powstanie 12 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 577,20 m2
 
Wartość finansowego wsparcia: 3 814 859,07 zł
 
Całkowitą wartość zadania: 4 488 069,50 zł
 
Krótki opis zadania: Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Przezmark Osiedle wykona Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB”. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie. Inwestycja zakłada zwiększenie gminnego zasobu komunalnego o 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 577,20 m2, w tym trzy przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Jest więc zgodna z celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa, który zakłada zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją