Zadania Finansowane lub Dofinansowane z Budżetu Państwa lub z Państwowych Funduszy Celowych

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

  • 05-04-2023
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 
Nazwa programu : „ Posiłek w Szkole i w Domu”
                                         
Nazwa zadania : Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
 
Wartość finansowego wsparcia : 725 511,00 zł
 
Całkowita wartość zadania :  911 511,00 zł
 
Krótki opis zadania : Celem programu jest wsparcie gminy w realizacji posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Skierowany jest do dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej , uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz do osób dorosłych , w szczególności osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Dzięki temu programowi zmniejsza się skalę niedożywiania wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.   

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją