Zadania Finansowane lub Dofinansowane z Budżetu Państwa lub z Państwowych Funduszy Celowych

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Węzinie

  • 21-08-2023
 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, KTÓRYCH DYSPONENTEM
JEST MINISTER SPORTU I TURYSTYKI
 
Nazwa programu: „Program Olimpia  - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.
                                
Nazwa zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Węzinie”.
 
Wartość finansowego wsparcia: 2 250 000,000 zł
 
Całkowita wartość zadania:  4 512 000,00 zł
 
Krótki opis zadania: Celem Programu jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją