Logo: Urząd Gminy Elbląg

Rolnictwo i pokrewne

WIORiN w Olsztynie: bezpieczne i właściwe stosowanie środków ochrony roślin

KRUS OR w Olsztynie: XXIX KONKURS NA PUBLIKACJE " W ROLNICTWIE MOŻNA PRACOWAĆ BEZPIECZNIEJ"

Załączniki

WIORiN: obowiązek dla rolników

ARiMR: Modernizacja gospodarstw rolnych - wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)

Grypa ptaków - rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg z dnia 16.11.2022 r. o Planie polowań zbiorowych KŁ "JENOT" w Pasłęku w sezonie łowieckim 2022/2023

Konferencja pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych jednym ze sposobów ochrony środowiska”

Zapraszamy rolników do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg z dnia 26.10.2022 r. o Planie polowań zbiorowych KŁ "PONOWA" w Elblągu w sezonie łowieckim 2022/2023

DRUGA AKTUALIZACJA! - Wsparcie finansowe dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. suszy lub gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - termin przedłużony do 30 listopada 2022 r.

1 2 3 4 5 6 ... 10